نوشته‌ها

روز جهانی عکاسی

/
عکاسی عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنع…