اسامی برندگان دی ماه ۱۳۹۵

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۷۷۹…۰۹۱۲ آقای سلیمانزاده تهران
۲ ۷۴۷…۰۹۱۳ آقای قنبری اصفهان
۳ ۱۶۴…۰۹۱۷ آقای مرادیان بندرعباس
۴ ۸۴۹…۰۹۱۱ آقای مرشدی گیلان
۵ ۰۴۴…۰۹۳۸ آقای رهبر شیراز
۶ ۲۰۰…۰۹۱۳ آقای آقا قزاز اصفهان

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar