برندگان سفر کیش(نمایندگان)

نمایندگان زیر بیشترین میزان خرید را در طرح معرفی بیسکویت لاغری و گز رژیمی، داشته اند.

یک سفر ۲ نفره کیش به مدت ۳ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره به ایشان تقدیم می گردد.

 

ردیف نام نماینده استان
۱ آقای پیشوا- پخش دنیای شیرین تهران
۲  آقای محمد سلطانی قم
۳ آقای علی ارسطو خوزستان
۴ آقای نصیری  البرز
۵ آقای شاکری  خراسان رضوی

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar