اسامی برندگان شهریور ماه ۱۳۹۵

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۷۸۵…۰۹۱۷ خانم سهیلا طاهری شیراز
۲ ۹۱۱…۰۹۰۳ خانم شهناز مشیر پناهی خرم شهر
۳ ۹۶۹…۰۹۱۳ خانم زهرا شاه بندری اصفهان
۴ ۹۷۷…۰۹۱۵ خانم الهام راه انجام تهران
۵ ۰۹۰…۰۹۱۸ خانم طاهره پشوتن کرمانشاه
۶ ۴۱۶…۰۹۱۶ خانم مهسا دزفولی خوزستان

 

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar