چگونه BMI یا وزن ایده آل محاسبه می شود؟

شاخص توده بدنی BMI

بدین صورت محاسبه می شود که وزن خود را بر حسب کیلوگرم بر مجذور قدتان بر حسب متر تقسیم می کنید. عددی که بدست می آیدBMI نام دارد.(مجذور قد/ وزن BMI=)

به طور مثال: فردی دارای قد=۱۷۰ سانتیمتر(۱.۷ متر) و وزن=۵۸ کیلوگرم است .پس BMI=(58/1.7×1.7)=20

یعنی شاخص توده بدنی این فرد ۲۰ می باشد.

   جدول مقایسه ای BMI

BMI کمتر از ۱۹

کمبود وزن

BMI بین ۱۹ تا ۲۵

وزن مطلوب

BMI  بین ۲۵ تا۳۰

مقداری اضافه وزن

BMI بیشتر از ۳۰

چاق

با تحلیل منطقی فرمول بالا ، BMI به دو فاکتور اساسی وزن و قد بستگی دارد . با افزایش وزن، BMI نیز افزایش می یابد ولی با افزایش قد BMI به مقدار زیادی (مقسوم مجذور) کاهش میابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس برای رسیدن به BMI مطلوب باید وزن را کاهش داد. وهمانطور که وزن با سن رابطه مستقیم دارد با بالا رفتن سن در افراد سالم ، عموما حجم توده های چربی زیاد شده و وزن افزایش می یابد که با توجه به فرمول ، BMI مطلوب نیز باید تاثیر داده شود.

                  جدول مقایسه ای BMI مطلوب برای گروه های سنی مختلف                                    

BMI  مطلوب

گروه سنی

۲۱

بین ۱۷ تا ۱۹

۲۲

بین ۱۹ تا ۲۴

۲۳

بین ۲۴ تا ۳۴

۲۴

بین ۳۴ تا ۴۴

۲۵

بین ۴۴ تا ۵۴

۲۶

بین ۵۴ تا ۶۴

۲۷

۶۴ به بالا

دوستان توصیه میکنم هرگز دنبال رسیدن به عدد خاصی بعنوان وزن مطلوب نباشید ، چون این فقط یک مرجع قیاس است و به هزاران فاکتور بستگی دارد که عملا برای هر کس ایجاد فرمول شخصی را ایجاب میکند .به همین دلیل هم دانشمندان فقط قد و در مواردی قد و سن را در فرمول محاسبه وزن مطلوب وارد کرده اند.

ما در اینجا روش معمول برای محاسبه وزن ایده ال را توضیح خواهیم داد. با توجه به فرمول بالا

)مجذور قد /وزن)=BMI  که اگر درآن ،  BMIمطلوب گروه سنی خود (رجوع شود به جدول فوق) را قرار دهید میتوانید وزن ایده ال خود را بدست اورید .

پس وزن ایده ال برابراست با = BMIمطلوب x مجذور قد (بر حسب متر)

مثال: برای خانمی۴۰ ساله، با قد ۱۶۰سانتیمتر ، وزن ایده ال برابر است با:

وزن ایده آل: ۲۴ (BMI مطلوب برای سن ۴۰ سال از جدول بالا)۲.۵۶x (مجذور قد بر حسب متر)=۶۱.۴۴

همچنین برای سهولت کار، در جدول زیر شما می توانید مقدار BMI خود را بر اساس قد و وزن خود در واحدهای متریک (سانتی متر و کیلوگرم) پیدا کنید. و دریابید که آیا وزن شما ایده آل است یا خیر.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar