ویتامینی موثر در درمان دیابت

طبق تحقیقی که مشروح آن در مجله سانیس به چاپ رسیده است، این ویتامین میتواند راھی برای تشخیص و درمان دیابت باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بررسی روی  ۸۱ زن مبتلا به دیابت نشان داده است مصرف روزانه ویتامین  D سبب حساس شدن بدن به انسولین میشود!

انسولین ھورمونی است که میزان قند در خون را کنترل میکند. وقتی بدن فردی به انسولین مقاوم میشود، سلولھای دیگر به ترشح این ھورمون عکس العمل نشان نمیدھند.

وقتی بدن به انسولین مقاوم میشود، گلوکز وارد خون شده و افزایش آن در خون سبب بروز دیابت میشود. پیش از این نیز تحقیقات دیگری نشان داده بود، ویتامین  D میتواند از بروز سرطان و بیماریھای تنفسی پیشگیری کند.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar