نوروپاتی دیابتی چیست؟

نوروپاتی دیابتی چیست؟

یکی از عوارض دیابت است که سبب تخریب اعصاب محیطی در دستهاو پاها پامیشود.

نوروپاتی شامل ۳ دسته است:

۱- نوروپاتی منتشرحسی- حرکتی

 • بی حسی وکرختی یا عدم احساس درد وحرارت
 • درد شدیدوگرفتگی دراندامها
 • حساسیت بیش از حدبه لمس
 • ازبین رفتن تعادل بدن

لازم به ذکراست که این علامتها معمولا شبهابارزتر هستند.

نوروپاتی موضعی

 این نوع نوروپاتی معمولا بصورت ناگهانی بروز می کند وروی اعصاب خاصی اثرمی گذارد.

 علائم آن شامل:

 • درد در ناحیه رانها
 • دردشدیددرناحیه لگن
 • دردقفسه سینه, معده یا پهلوها
 • ناتوانی دردیدن اشیاء
 • دوبینی
 • بی حسی یک طرفه صورت
 • مشکلات شنوایی

 ۳- نوروپاتی اعصاب خودکار

 در این حالت اعصابی که قلب واندامهای درونی راتامین می کند گرفتار می شود.

 علامتهای آن عبارتند از:

 • اشکال درکارکردمثانه(عدم تخلیه کامل مثانه وتکررادرار)
 • کاهش توان جنسی
 • تخلیه کندمعده
 • مشکلات گوارشی
 • اختلال دربلع غذا
 • اسهال یا یبوست
 • افت فشارخون وضعیتی
 • اختلال تعریق

نوروپاتی چه زمانی رخ می دهد؟

افراددیابتی ممکن است درهرزمانی به نوروپاتی دچارشوند اما علامتهای آشکارآن معمولاحدود ۱۰ سال پس از تشخیص دیابت آشکار می شود.

 •  بسیاری از مبتلایان به دیابت نوروپاتی دارندولی علامتی ندارند.
 •  در حدود یک سوم بیماران علامتهای نوروپاتی پدیدارمیشود.

نوروپاتی بطورمعمول درافرادسیگاری بالای۴۰سال وکسانی که در کنترل قندخون خوددچارمشکل هستند رخ می دهد.

علل ایجادنوروپاتی دیابتی چیست؟

عوامل مختلفی درایجادنوروپاتی دیابتی موثرند که میتوان ازقندخون بالا و افزایش فشارخون درافراددیابتی نام برد

۱- فشارخون بالاممکن است سبب ازبین رفتن وتخریب رگهای خونی که اکسیژن وموادغذایی رابه اعصاب حمل میکنند شود.

۲- قندخون بالاروی بعضی فعالیتهای شیمیایی اعصاب اثر می گذارد.

نوروپاتی چگونه تشخیص داده می شود؟

تشخیص نوروپاتی بر پایه علامتهاومعاینه بالینی توسط پزشک انجام می گیرد روشهای تشخیصی دیگری مانند نوارعصب نیزوجوددارد .

نوروپاتی دیابتی چگونه درمان می شود؟

هدف از درمان رهایی از مشکلات ایجادشده وپیشگیری از تخریب بیشتر اعصاب است. نخستین گام کنترل قندخون است زیراازپیدایش مشکلات جدید وبدترشدن عوارض قبلی پیشگیری می کند. درد رامیتوان به روشهای زیرکنترل کرد:

۱- بهبوددرنحوه کنترل دیابت : درمواردی که قرصها نمی توانندقندخون رابخوبی کنترل کنند تزریق انسولین معمولا مفید واقع می شود.

۲- گاهی قرص هایی که برای درمان افسردگی استفاده میشوند برای درمان نوروپاتی ناشی از دیابت بکار می روندودارای اثر مفید دربهبود کیفیت خواب نیزهستند.

۳-هنگام شب می توان از مسکن ها استفاده کرد.

۴- برای بهبودعلائم گوارشی پیشنهادمی شودتعدادوعده های غذایی راافزایش دهیدومیزان غذای مصرفی درهروعده راکم کنید. همچنین از مصرف غذاهای پرچربی وپرفیبرپرهیزکنید.

۵ – برای جلوگیری از ضعف وسرگیجه تغییر وضعیت ایستادن ونشستن راآهسته انجام دهید. گاهی برای بهبودضعف اندامهاممکن است فیزیوتراپی توصیه شود.

۶- بدلیل استعدادابتلا به عفونت ادراری درمبتلایان به نوروپاتی دیابتی لازم است مبتلایان به دیابت آب ومایعات بیشتربنوشند و اگر دچارتکررادرارهستندسعی کنند به فواصل منظم مثلاهر۳ساعت یکبارادرارکنند.

دلیل اهمیت مراقبت ازپا در نوروپاتی دیابتی؟

نوروپاتی یک مشکل شایع دربیماران دیابتی است. اغلب بیماران نسبت به آن آگاه نیستند. نکته مهم که باید بخاطرسپرداین است که افرادی که ازکاهش حس پاهای خوداطلاعی دارندبایدمراقبت کافی از پاهابعمل آورندوبصورت دوره ای توسط پزشک معاینه شوند.

 – کنترل خوب دیابت پیشرفت آسیب عصبی راکاهش میدهد

– مهمترین عامل در پیشگیری از مشکلات پاکنترل صحیح قندخون و رعایت نکات بهداشتی در مراقبت از پاها است که به مواردی ازآن اشاره می شود:

 ۱- پاهای خودرامرتب بشویید وخشک نمایید وکفشهای مناسب واندازه بپوشید

 ۲-درجه حرارت آب راپیش ازقراردادن پاهادرآب بررسی کنید

 ۳- ناخن ها رابصورت عرضی کوتاه نمایید.

 ۴- سیگارنکشید.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar