معیارهای کنترل دیابت

معیارهای کنترل دیابت:

۱-کنترل قند خون

۲-کنترل چربی خون

۳-کنترل فشار خون

کنترل قند خون

اگر شما فرد دیابتی هستید که میخواهید به بهترین شکل بیماری خود را کنترل نمایید،باید حداقل به مدت یک هفته با دستگاه گلوکومتر(تست قند خون از سرانگشت)، قند قبل و بعد از صبحانه،ناهار و شام را اندازه گرفته و در دفترچه خود ثبت نمایید.سپس با مشورت با پزشک خود مقدار قرص یا انسولین دریافتی را تغییر دهید تا بتوانید قند خون را در محدوده ای که در جدول زیر نشان داده شده است،حفظ نمایید.

اهداف درمان دیابت در بالغین حفظ قند خون در مقادیر زیر است:

قند خون

مطلوب

قابل قبول

نامطلوب

قند خون ناشتا

۱۲۰-۷۰

کمتر و مساوی۱۴۰

بیشتر از ۱۴۰

قند خون بعد از غذا

۱۴۰-۹۰

کمتر و مساوی ۱۶۰

بیشتر از ۱۸۰

عامل افزایش قند خون در دیابتی ها چه میتواند باشد؟
خوردن غذای زیاد
فعالیت فیزیکی ناکافی
سرماخوردگی، آنفولانزا یا بیماری ها یا عفونت های دیگر
مصرف مقدار ناکافی داروهای پایین آورنده قند خون یا انسولین

عامل افت قند خون در دیابتی ها چه میتواند باشد؟
خوردن غذای ناکافی
افزایش فعالیت فیزیکی یا ورزش
به تعویق افتادن زمان خوردن وعده غذایی اصلی یا میان وعده
مصرف زیاد دارو یا انسولین

همچنین   HbA1Cنیز باید کمتر از ۷ باشد و بیشتر از ۸ نامطلوب است.

کنترل چربی خون

میزان چربیهای خون نیز در مقادیر زیر باید حفظ شود:

در صورت کنترل نبودن چربی های خون ،داروهای کاهنده چربی تجویز میشود.

چربی

مطلوب

قابل قبول

نامطلوب

کلسترول توتال

کمتر از۲۰۰

۲۴۰-۲۰۰

بیشتر از ۲۴۰

LDL

کمتر از۱۰۰

کمتر از۱۳۰

بیشتر و مساوی۱۳۰

HDL در مردان

بیشتر از ۴۵

۴۵-۳۵

کمتر از ۳۵

HDL درزنان

بیشتر از۵۰

۵۰-۴۵

کمتر از۴۵

تری گلیسرید

کمتر از ۱۵۰

کمتر و مساوی ۲۰۰

بیشتر از ۲۰۰

کنترل فشار خون

فشار خون افراد دیابتی باید در محدوده   mm Hg 80/130 کنترل شود.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar