دیدار مدیر عامل کاموَر با نمایندگان کرمانشاه، کرمان و کردستان

آقای میرزاده نماینده کرمانشاه ، آقای حاج غنی نماینده کرمان و آقای مرادیان نماینده کردستان

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar