تحقیقات انجام شده در مرکز دیابت اصفهان

عناوین طرح های دیابت:

۱- بررسی اثر روزه بر اسید اوریک و هموگلبین گلیکوزیله (HbA1C) در افراد دیابتی نوع۲

۲- بررسی اثر خرما بعد از غذا در افراد دیابتی نوع ۲

۳- تاثیر مکمل ویتامین Cبر هموگلوبین  گلیکوزیله در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین

۴-مقایسه اثرات سبوس گندم و بارهنگ بر قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی نوع ۲

۵- بررسی ارتباط عادات غذایی با قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع ۲

۶-بررسی تاثیر مکمل ویتامین C  بر لیپوپروتئین های سرم در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین

۷-بررسی ارتباط عادات غذایی با چربیهای خون و نمایه تودهً بدنی (BMI)در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین

۸-مقایسه اثرات اسفرزه و بارهنگ بر قند و چربیهای خون بیماران دیابتی

۹-بررسی اثر مصرف تخم شنبلیله بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و چربیهای خون بیماران دیابتی نوع ۲

۱۰- مقایسه مصرف نان جو و نان گندم سبوسدار روی کنترل قند و چربیهای خون در بیماران دیابتی نوع ۲

۱- بررسی اثر روزه بر اسید اوریک و هموگلبین گلیکوزیله (HbA1C) در افراد دیابتی نوع۲:

این مطالعه بر روی بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین (نوع ۲ )که تحت مراقبت پزشکی جهت کنترل دیابت خود بودند و ممانعتی برای روزه داری  نداشتند انجام شد. روزه باعث بهبود وضعیت هموگلوبین گلیکوزیله شد ولی اسید اوریک افزایش پیدا کرد که شاید بتوان آن را به مصرف کم آب در این دوره ارتباط داد.

۲- بررسی اثر خرما بعد از غذا در افراد دیابتی نوع ۲:

این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن کربوهیدرات خرما به جای قسمتی از نان تاثیر بهتری در کاهش قند خون ۲ ساعته بعد از غذای بیماران دیابتی دارد. جایگزین کردن ۲۵ گرم خرما به جای ۳۰ گرم نان با همان مقدار فیبر باعث کاهش قند ۲ ساعته بیماران می شد.

۳- تاثیر مکمل ویتامین C بر هموگلوبین  گلیکوزیله در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین:

در این مطالعه ۱۰۰۰ میلی گرم مکمل ویتامین C  در روز و به مدت ۶ هفته به بیماران دیابتی نوع ۲ غیر وابسته به انسولین داده شد.هموگلوبین گلیکوزیله در پایان مطالعه به صورت معنی دار کاهش یافته بود ولی قند خون ناشتا فاقد تغییرات معنی دار بوده است.

۴-مقایسه اثرات سبوس گندم و بارهنگ بر قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی نوع ۲:

در این مطالعه افراد در ابتدا میزان ۱۲ گرم سبوس گندم را به مدت ۳ هفته به رژیم غذایی خود اضافه کردند و بعد از ۱۰ روز فاصله در مرحله بعد ۱۲ گرم بارهنگ را به مدت ۳ هفته مصرف کردند.طبق این مطالعه مشخص شد که سبوس گندم  و بارهنگ غلظت HDL سرم (چربی خوب) را افزایش می دهند. و بارهنگ بیشتر از سبوس گندم HDLرا افزایش و باعث کاهش LDL شد.

۵- بررسی ارتباط عادات غذایی با قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع ۲:

از نتایج این مطالعه چنین استفاده می شود که میوه های تازه، سبزی های خام در کنترل بیماری دیابت و جلوگیری از عوارض این بیماری سودمند بوده است.

سبزی های خام  منبع اتواع فیبر و ویتامین ها و املاح می باشند که مصرف انواع فیبر باعث کند شدن جذب قند و بهبود حساسیت گیرنده های انسولین در سطح سلول می شود و از این راه به کنترل قند خون کمک می کند.

همچنین میوه های تازه منابع غنی از برخی آنتی اکسیدان ها از جمله ویتامین A، C،E به شمار می روند که این آنتی اکسیدانها ، گلیکوزیله  شدن هموگلوبین را کاهش می دهند.

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد  گوشت های قرمز ، سیب زمینی ،دنبه و قند های ساده (قند و شکر و پولکی )قند خون ناشتا را بالا می برند.

۶-بررسی تاثیر مکمل ویتامین C  بر لیپوپروتئین های سرم در بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین:

در این مطالعه بیماران به مدت ۶ هفته تحت درمان با قرص یا رژیم ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین  Cقرار گرفتند.

بعد ازیک دوره درمان افزایش HDL  و کاهش LDL  و کاهش نسبت، LDL به HDL  مشاهده شد.یعنی مصرف ویتامین C  تکمیلی باعث کاهش چربی بد و افزایش چربی خوب می شود.

۷-بررسی ارتباط عادات غذایی با چربیهای خون و نمایه تودهً بدنی (BMI) در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین:

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سبزیجات خام در کاهش کلسترول سرم و BMI  موثر است.

تحقیقات نشان می دهد رژیم های پرفیبر جمعیت های مورد بررسی، با کاهش شیوع چاقی که یک عامل خطر برای دیابت غیروابسته به انسولین است در ارتباط بوده است.

همچنین اثر مثبت فیبر بر کاهش کلسترول سرم از افزایش دفع اسیدهای صفراوی و افزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر توسط باکتریهای رودهً بزرگ ناشی می شود.

اثر کاهنده فیبر بیشتر متوجه کلسترول سرم است و بر روی تری گلیسرید سرم کمتر اثر دارد.

۸-مقایسه اثرات اسفرزه و بارهنگ بر قند و چربیهای خون بیماران دیابتی :

بیماران به مدت ۶ هفته روزانه ۱۴ گرم اسفرزه همراه با ۳۰۰ میلی لیتر آب مصرف کردند در طی ۴ وعده  هر بار ۵/۳ گرم اسفرزه و پس از آن هم به مدت ۶ هفته ۱۴ گرم بارهنگ در ۴ وعده مانند اسفرزه استفاده شد.در طول مدت مصرف اسفرزه کاهش وزن ،کاهش تری گلیسرید در بیماران مشاهده شد.اما در مدت مصرف بارهنگ تغییری به وجود نیامد.در طول مصرف اسفرزه و بارهنگ مشکلات یبوست افراد برطرف شد این دو ماده بر یبوست بیماران دیابتی موثر بوده است.

۹-بررسی اثر مصرف تخم شنبلیله بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و چربیهای خون بیماران دیابتی نوع ۲:

افراد روزانه ۱۰ گرم پودر تخم شنبلیله در دو نوبت قبل از غذای ظهر و شب استفاده نمودند.نتایج کاهش معنی دار TG FBS را نشان داد.

۱۰- مقایسه مصرف نان جو و نان گندم سبوسدار روی کنترل قند و چربیهای خون در بیماران دیابتی نوع ۲:

بیماران به مدت یکماه نان جو و بعد از ۲ هفته استراحت به مدت یکماه گندم سبوسدار مصرف کردند و نتایج نشان داد نان جو در کاهش مصرف قند بعد از غذا موثر بود.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar
بتول کاظم نژاد ده کائ از قم شهرک پردیسان
بتول کاظم نژاد ده کائ از قم شهرک پردیسان

عالی