تاثیر داروھای آلرژیک برای مقابله با چاقی و دیابت

محققان دریافته اند داروھای بیماریھای آلرژیک در مقابله با دیابت و چاقی موثر است.

این محققان با انتشار مقاله جدیدی در مجله نیچرمدیسین، اعلام کردند: بین شرایط متابولیک و وضعیت ایمونولوژی بدن انسان ارتباط مستقیم وجود دارد. در سه پژوھش مختلف دیگر نیز مشخص شد که ارتباط قوی بین چاقی و دیابت نوع دوم با اختلال سیستم ایمنی وجود دارد و پژوھشگران اظھار داشتند این یافته ھا ممکن است به تولید داروھای بھتر و یا حتی تولید واکسن برای درمان ھر دو بیماری منجر شود.

این پژوھش از سوی محققان بیمارستان زنان و دانشکده پزشکی ھاروارد آمریکا صورت گرفته است.

آمارھا نشان میدھد که نرخ ابتلا به چاقی و دیابت نوع دوم در سراسر جھان رو به افزایش است و علت آن خوردن غذای زیاد و تحرک بدنی ناکافی است.

منبع : ایسنا

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar