بیماری های خاص و صعب العلاج

به منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص بیماری های صعب العلاج، روز هجدهم اردیبهشت ماه به عنوان “روز بیماری های خاص و صعب العلاج” در کشور نامگذاری شده است. بسیاری از این بیماری ها قابل درمان نبوده و منجر به ناتوانی، اختلال عملکرد فرد و حتی تهدید کننده زندگی این افراد می شوند. علاوه بر این، ناآگاهی افراد مبتلا و خانواده های آنان منجر به بروز چالش هایی مانند تاخیر در تشخیص و عدم استفاده از خدمات می شود.

با توجه به مسائل موجود، اهمیت پژوهش در زمینه شناخت اولیه بیماری و همچنین پیشگیری و درمان، بیماری های مزمن را پررنگ تر می کند.

این بیماران همواره باید مراقب بالا رفتن قند و فشار خون خود باید باشند و در رژیم غذایی خود از مواد و محصولات بدون قند یا با قند و چربی بسیار پایین همچون محصولات سالم، بدون قند و رژیمی کاموَر استفاده نمایند.

پر واضح است روش های نوین در تشخیص، کنترل و درمان و مداخلات جامعه نگر در زمینه غربالگری و بیماریابی در جهت کاهش بار این بیماری ها از جایگاهی ویژه برخوردار است. بنابراین نامگذاری این روز به عنوان “روز بیماری های خاص و صعب العلاج” می تواند منجر به افزایش آگاهی در سطح جامعه و همچنین توجه بیشتر مسئولین شود.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar