به برترین مشتریان کامور پکیج هدیه ، تقدیم می گردد … 

اسامی برترین مشتریان در سه ماه اول ۹۵ :

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۲۶۳…۰۹۳۸ خانم نوشی روان زاده اهواز
۲ ۹۳۱…۰۹۱۷ آقای خسروخواه بندرعباس
۳ ۱۱۲…۰۹۱۷ آقای شیرازی شیراز
۴ ۸۰۰…۰۹۱۱ آقای امامی مازندران
۵ ۲۷۴…۰۹۱۲ خانم جواهری تهران
۶ ۹۴۰…۰۹۱۳ آقای برکتین اصفهان
۷ ۶۷۶…۰۹۱۹ خانم صادقی قم
۸ ۹۲۸…۰۹۱۱ خانم ولیزاده بندرانزلی
۹ ۶۹۷…۰۹۱۲ آقای فراهانی بندرعباس
۱۰ ۴۶۸…۰۹۱۲ خانم افشارزاده کرج
۱۱
۲۸۸…۰۹۱۶ آقای بطوری خرم شهر
۱۲ ۲۳۲…۰۹۱۳ خانم صالحی اصفهان

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar