حضور کامور در اولین نمایشگاه تخصصی مادر،نوزاد وکودک در اصفهان

مقدم شما را به اولین نمایشگاه تخصصی مادر ، نوزاد و کودک

واقع در اصفهان ، پل تاریخی شهرستان ، محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی مورخ ۲تا ۵ شهریورماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۲ گرامی می داریم.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar