امیدھای تازه برای درمان دیابت

محققان دانشگاه شیکاگو در ایلینویز اعلام کردند به کمک پیوند سلولھای بنیادی به مغز استخوان،  ۲۳ فرد مبتلا به دیابت که به طور داوطلب در آزمایشات شرکت کرده بودند، توانستند تزریق روزانه انسولین خود را که به مدت ۴۰ تا ۵۰ سال انجام میدادند، ۲ ماه یکبار کنند حتی یکی از دیابتی ھا نیز به مدت ۴ سال،۴ بیمار به مدت ۳ سال و ۳ بیمار به مدت یک سال از تزریق انسولین بی نیاز شدند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از پیوند سلولھای پانکراتیک سازنده انسولین در سال ۲۰۰۰ ، به نظر میرسد پیوند سلولھای بنیادین مغز استخوان میتواند درمانی جدید باشد.

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar