اسامی برندگان مسابقه قید شده در بلیت های مسافرتی

ردیف

شماره همراه

نام

 ۱ ۷۸۸۳…۰۹۱۳ آقای کربعلی
 ۲ ۹۸۷۱…۰۹۳۷ خانم کشاورز

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar