اسامی برندگان تیرماه ۱۳۹۴

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۸۳۶…۰۹۱۱ آقای کریمی
گیلان
۲ ۸۹۳…۰۹۱۲ خانم درستکار تهران
۳ ۸۶۰…۰۹۱۳ خانم سالاری جیرفت
۴ ۸۵۴…۰۹۱۶ آقای مومنی
شاهین شهر
۵ ۱۷۸…۰۹۳۷ خانم الوندی قزوین
۶ ۳۰۲…۰۹۱۵ آقای صاحبی تهران
۷ ۰۱۸…۰۹۱۴ آقای قاسم نژاد
آذربایجان غربی
۸ ۷۴۲…۰۹۱۰ آقای شرفی
تهران
۹ ۹۳۱…۰۹۱۷ آقای خسروخواه بندرعباس
۱۰ ۷۹۲…۰۹۱۹ آقای تیز قدم
قم

 

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar