اسامی برندگان آبان ماه ۱۳۹۴

ردیف شماره همراه نام شهر
۱ ۷۳۵…۰۹۳۸ خانم اسدالله نیا
تهران
۲ ۱۸۲…۰۹۱۲ خانم محمدی تهران
۳ ۶۸۸…۰۹۱۳ خانم فتاحی اصفهان
۴ ۷۸۵…۰۹۱۷ خانم سهیلا طاهری
شیراز
۵ ۶۵۵…۰۹۱۳ آقای همتی یزد
۶ ۴۸۴…۰۹۳۰ خانم مهرپو تهران
۷ ۵۲۷…۰۹۱۳ اقای جمشیدی
اصفهان
۸ ۸۹۲…۰۹۱۲ خانم حسینی تهران

لطفا نظر خود را بیان کنید

avatar
رها
رها

چرا برنده ها رو update نمی کنید؟!!!!