نوشته‌ها

آلزایمر همان دیابت نوع 3 است!

/
ارتباط دیابت و آلزایمر به قدری قوی است که از سال 2005 به آلزای…