انواع شیرینی تر و خشک، شیرین اما بدون شکر و با حداقل کالری

اصفهان – خیابان امام سجاد (ع) – خیابان حاج آقا رحیم ارباب – روبروی تقاطع دوم – کافه سلامت کاموَر

۰۳۱۳۶۶۲۷۹۴۹